Wolsztyńskie spotkania przy "Kopie"

Regulamin obowiązujący na rozgrywkach

  1. Hierarchia kart: Akier; 10trefl; 10pik; 10kier; Dtrefl; Dpik; Dkier; Dkaro; Wtrefl; Wpik; Wkier; Wkaro; Akaro; 10karo.
  2. Punktacja:
Gra bez kontry z kontrą z rejem z bokiem ze słupem
Zwyczajna z wyjściem 1 2 4 8 16
bez wyjścia 2 4 8 16 32
bez bitki 3 6 12 24 48
Zolo normalna 5 10 20 X X
Zolo du normalna 10 20 40 X X
Cicha normalna 4 8 16 32 X
 1. Cichej nie gramy przy dwóch kartach z góry. Nie liczy się również kontra na cichą jeżeli gracz jest na dobitku i posiada As czerwień i dowolną 10. Gracz powinien grać Zolo
 2. Grający cichą nie kontruje
 3. Gracz posiadający wesele może wstrzymać się z ujawnieniem do pierwszej licytacji, po której może zaprosić na wesele, w takim przypadku licytacja rozpoczyna się od nowa.
 4. Czwórki eliminacyjne ustalane są przez komisję sędziowską
 5. Rozdajemy po 1 karcie
 6. Partnerem dla grającego wesele jest ten który posiada najwyższego waleta (proszący na wesele nie określa waleta)
 7. Osoba która zamierza grać zolo i rozpoczyna grę nie może przed wyjściem stawiać słowa „PYTAM”, w przeciwnym razie „zola „grać nie można
 8. Obowiązuje „karta stół”
 9. Jeśli jednak w trakcie wyjścia zostanie zwiększona poprzez licytację stawka –to wychodzący ma prawo zmienić kartę leżącą na stole
 10. Licytacja jest możliwa tylko 4 razy
 11. Gramy 5 rund po 32 rozdania, jednak runda nie może trwać dłużej niż 1 godz.
 12. Suma punktów decyduje o zajęciu miejsca w rundzie
 13. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia zawodów. Decyzja sędziego jest nieodwołalna.
 14. Punktacja
  • I miejsce – 4 pkt
  • II miejsce 3 pkt
  • III miejsce 2 pkt
  • IV miejsce 1 pkt
  • Jeżeli wystąpi równa ilość punktów w rundzie punkty za miejsce sumujemy i dzielimy na ilość zawodników którzy zdobyli równą ilość punktów w rundzie.
 15. Uwagi końcowe:
  1. W przypadku opuszczenia stolika przed zakończeniem gry przez gracza zostaje on ukarany dyskwalifikacją w turnieju, a także w dalszych rozgrywkach w sezonie. Pozostali gracze kończą rundę z punktacją w momencie przerwanej gry.
  2. W przypadku nie rozpoczęcia gry przez jednego z graczy w jego miejsce może wejść gracz rezerwowy. W przypadku braku gracza rezerwowego pozostali gracze uzyskują po „3” punkty w przypadku braku 1 gracza oraz  „4” punkty w przypadku braku 2 graczy.  W przypadku gdy zostaje 1 gracz otrzymuje 4 punktów.
  3. Gracze którzy nie zgłosili się do gry zostaną  ukarani dyskwalifikacją w turnieju, a także w dalszych rozgrywkach w sezonie.
  4. W przypadku remisu w końcowym rozliczeniu decyduje ilość małych punktów zdobytych w rundach.